Månad: februari 2023

Fabege

Fabege är ett av Sveriges största fastighetsbolag med inriktning på kommersiella fastigheter, främst kontor, butiker och logistikfastigheter. Bolaget grundades 1956

Read More
Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg är ett svenskt fastighetsbolag som grundades 1997 och som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter i

Read More
AMF Fastigheter

AMF Fastigheter är ett svenskt fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter främst i Stockholm och Malmö. Företaget ägs till hälften

Read More
Balder

Balder AB är ett svenskt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter främst i Sverige, men även i Danmark, Finland,

Read More
Castellum

Castellum AB är ett svenskt fastighetsbolag som är noterat på Stockholmsbörsen under tickersymbolen ”CAST”. Bolaget grundades 1997 och har sitt

Read More
Tritax Big Box

Tritax Big Box är en ledande brittisk fastighetsinvesterare som fokuserar på att investera i distributions- och lagerfastigheter i Storbritannien. Bolaget

Read More
Globalworth

Globalworth är ett fastighetsbolag som är noterat på Londons och Bukarests börser. Bolaget är specialiserat på att äga och förvalta

Read More