Globalworth

Globalworth

Globalworth är ett fastighetsbolag som är noterat på Londons och Bukarests börser. Bolaget är specialiserat på att äga och förvalta kommersiella fastigheter, främst kontorsfastigheter, i central- och östeuropeiska länder, inklusive Rumänien och Polen. Globalworths aktie handlas under ticker ”GWI” på London Stock Exchange och ”GLO” på Bucharest Stock Exchange. Bolaget har en relativt kort historia, grundat 2013 av den grekiske entreprenören Ioannis Papalekas. Globalworth har sedan dess vuxit snabbt genom förvärv och utveckling av högkvalitativa kontorsfastigheter i centrala lägen i de länder där bolaget verkar. Bolaget har en stark track record av lönsamhet och tillväxt, och har varit en av de mest framgångsrika fastighetsaktierna i Europa de senaste åren. Globalworths aktie har varit en populär investering för både institutionella investerare och privata investerare som söker exponering mot den växande fastighetsmarknaden i Central- och Östeuropa. Det är dock viktigt att notera att fastighetsmarknader är känsliga för ekonomiska cykler och det finns risker för fastighetsbolag som är beroende av hyresintäkter från kommersiella fastigheter. Potentiella investerare bör alltid göra sin egen undersökning och utvärdera de risker som är förknippade med en investering i Globalworth eller andra fastighetsaktier.

Ledning

Globalworths ledning består av en grupp erfarna ledare inom fastighets- och investeringssektorn. Nedan är en kort introduktion av några av Globalworths ledande befattningshavare:

 • Dimitris Raptis är verkställande direktör (CEO) för Globalworth sedan 2017. Han har tidigare haft olika befattningar inom fastighets- och investeringssektorn och har en gedigen erfarenhet av fastighetsförvaltning och transaktioner.
 • Marian V. Popa är vice VD för Globalworth och har varit en nyckelperson i bolagets tillväxt och framgång sedan dess start. Han har också haft befattningar i flera andra fastighetsbolag och har omfattande erfarenhet av fastighetstransaktioner och fastighetsförvaltning.
 • Dimitris Bountopoulos är finansdirektör (CFO) och har varit på Globalworth sedan 2018. Han har tidigare haft befattningar inom bank- och investeringssektorn och har en gedigen erfarenhet av finansiell planering, rapportering och transaktioner.
 • Naomi N. Kerdoudi är styrelseordförande för Globalworth sedan 2021. Hon har en omfattande erfarenhet av styrelsearbete och har varit styrelseordförande för flera andra företag inom fastighets- och investeringssektorn.

Tillsammans med resten av Globalworths ledningsteam har dessa ledare spelat en central roll i bolagets tillväxt och framgångar på fastighetsmarknaden i Central- och Östeuropa.

Affärsidé

Globalworths affärsidé är att investera i och förvalta högkvalitativa kommersiella fastigheter i central- och östeuropeiska länder, främst kontorsfastigheter, för att skapa värde för aktieägarna och samtidigt erbjuda hyresgästerna högkvalitativa, moderna och funktionella arbetsutrymmen. Globalworth strävar efter att vara en ledande fastighetsaktör i Central- och Östeuropa genom att fokusera på tillväxtmarknader och strategiska lägen där efterfrågan på moderna kontorslokaler är hög. Bolaget har som mål att utveckla och förvalta en portfölj av högkvalitativa kontorsfastigheter som uppfyller hyresgästernas behov och som genererar stabil och långsiktig hyresintäkt för bolaget och dess aktieägare. Globalworths strategi innefattar också att utveckla befintliga fastigheter, förbättra befintliga byggnader, genomföra marknadsförändringar och förvärv för att utöka sin fastighetsportfölj och utöka sitt verksamhetsområde i Central- och Östeuropa. Globalworths affärsidé bygger på att skapa en win-win situation för både bolaget och dess hyresgäster genom att erbjuda moderna, flexibla och hållbara arbetsplatser som möter hyresgästernas behov och ökar produktiviteten samtidigt som bolaget genererar värde och lönsamhet för sina aktieägare.

Nyckeltal årsrapport 2021

Här är några nyckeltal för Globalworth per den 31 december 2021, enligt bolagets senaste årsrapport:

 • Portföljens värde: 2,4 miljarder euro
 • Antal fastigheter: 36
 • Total uthyrbar yta: 1,2 miljoner kvadratmeter
 • Genomsnittlig återstående hyrestid: 2,5 år
 • Belåningsgrad: 35,5%
 • Nettouthyrning (uthyrning minus vakanser): -0,7 miljoner euro
 • Driftsöverskott (EBITDA): 141,2 miljoner euro
 • Justerat resultat före skatt: 66,9 miljoner euro
 • Utdelning per aktie för 2021: 0,40 euro

Det är viktigt att notera att dessa siffror kan förändras över tid beroende på marknadsvillkoren och Globalworths prestation.