Tritax Big Box

Tritax Big Box

Tritax Big Box är en ledande brittisk fastighetsinvesterare som fokuserar på att investera i distributions- och lagerfastigheter i Storbritannien. Bolaget är noterat på London Stock Exchange och handlas under tickern BBOX. Tritax Big Box har en portfölj på över 60 fastigheter i hela Storbritannien, vilket gör bolaget till en av de största ägarna av distributions- och lagerfastigheter i landet. Bolaget arbetar främst med stora företag och välkända varumärken som behöver moderna och högkvalitativa lager- och distributionslokaler för att driva sin verksamhet effektivt. Tritax Big Box är kända för att ha en stark kassaflödesprofil och att leverera stabil avkastning till sina aktieägare. Bolaget har en hög uthyrningsgrad och en genomsnittlig återstående hyrestid på över 14 år, vilket ger stabilitet och långsiktighet i intäktsströmmen. Tritax Big Box strävar efter att hålla en hög standard för sina fastigheter genom att investera i underhåll och modernisering av sina fastigheter för att uppfylla hyresgästernas behov och främja hållbarhet. Bolaget är också engagerat i att bygga nya fastigheter för att möta den ökande efterfrågan på moderna distributions- och lagerfastigheter i Storbritannien.

Nyckeltal 2021

Här är några nyckeltal för Tritax Big Box per den 31 december 2021, enligt bolagets årsrapport:

  • Portföljens värde: 5,7 miljarder pund sterling
  • Antal fastigheter: 67
  • Total uthyrbar yta: 39,5 miljoner kvadratfot
  • Genomsnittlig återstående hyrestid: 14,2 år
  • Belåningsgrad: 29,1%
  • Uthyrningsgrad: 100%
  • Driftsöverskott (EPRA earnings): 168,4 miljoner pund sterling
  • Justerat resultat före skatt: 187,4 miljoner pund sterling
  • Utdelning per aktie för 2021: 7,45 pence sterling

Dessa nyckeltal visar att Tritax Big Box har en stor och stabil portfölj av distributions- och lagerfastigheter med en hög genomsnittlig återstående hyrestid och full uthyrning. Bolagets belåningsgrad är också relativt låg, vilket ger en god finansiell styrka och flexibilitet. Tritax Big Box har också levererat en hög andel justerat resultat före skatt och en hög utdelning per aktie till sina aktieägare.

Transparens

Tritax Big Box är ett börsnoterat bolag och måste därför följa de strikta regler och krav som gäller för transparens och rapportering enligt de regler som ställs av London Stock Exchange och finansinspektionen i Storbritannien. Bolaget publicerar regelbundet finansiella rapporter, inklusive årsredovisningar och kvartalsrapporter, som ger en detaljerad inblick i bolagets finansiella ställning och resultat. Dessutom tillhandahåller Tritax Big Box en omfattande webbplats med information om bolagets affärsverksamhet, inklusive en översikt över bolagets portfölj, ledning och styrelse, investor relations-information och andra relevant information. Tritax Big Box har också infört en Code of Ethics som fastställer höga standarder för etiskt och professionellt beteende för alla anställda, direktörer och leverantörer i bolaget. Denna kod innehåller riktlinjer om allt från konfliktlösning till korruptionsbekämpning och hållbarhet, vilket bidrar till öppenhet och transparens i bolagets affärsverksamhet.

VD

Den nuvarande VD:n (Chief Executive Officer) för Tritax Big Box är Colin Godfrey. Han tillträdde som CEO i september 2021 och ersatte då Richard ”Ric” Lewis, som var en av bolagets grundare och hade varit VD sedan bolaget grundades 2013. Colin Godfrey har mer än 20 års erfarenhet från fastighetsbranschen och har tidigare varit partner på en ledande investeringsfirma, där han ansvarade för fastighetsinvesteringar i Europa och Asien. Godfrey har också tidigare arbetat på Tritax Management, som är en del av Tritax Group och är en av Tritax Big Box:s förvaltare, där han var ansvarig för bolagets portfölj av distributions- och lagerfastigheter.