Klövern fastighetsbolag

Klövern fastighetsbolag

Klövern är ett svenskt fastighetsbolag som är specialiserat på att äga, utveckla och förvalta kontors-, handels- och logistikfastigheter i utvalda tillväxtregioner i Sverige. Företaget grundades 1996 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Klövern har en portfölj av fastigheter på över 4 miljoner kvadratmeter och är en av de största fastighetsägarna i Sverige. Företaget fokuserar på att äga och utveckla fastigheter i tillväxtregioner, som Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala, och är engagerat i att skapa attraktiva och hållbara platser för arbete, handel och logistik.

Stockholm

Klövern Fastighetsbolag äger och förvaltar många fastigheter i Stockholm. Företaget har en bred portfölj av fastigheter i staden, inklusive kontorsfastigheter, butiksfastigheter och logistikfastigheter. Några exempel på Klöverns fastigheter i Stockholm är:

  • Warfvinges väg 30, en kontorsfastighet belägen i stadsdelen Gärdet.
  • Klara C, en kontorsfastighet belägen i centrala Stockholm, som tidigare var en postterminal.
  • Alviks torn, en höghusfastighet i stadsdelen Alvik som innehåller kontor och bostäder.
  • Västberga 1:95, en logistikfastighet belägen i Västberga industriområde.

Utöver detta äger Klövern också fastigheter i andra delar av Stockholm, såsom i stadsdelarna Solna och Kista.

Göteborg

Klövern äger flera fastigheter i Göteborg, däribland Fyrklövern, en kontorsfastighet i stadsdelen Lindholmen, och Sockerbruket, en kontorsfastighet belägen i området Kvillebäcken. Företaget har även nyligen förvärvat fastigheten Eken 4 i centrala Göteborg, som är under ombyggnad till en modern kontorsfastighet med restauranger och butiker på bottenvåningen. Klövern Fastighetsbolag har en bred portfölj av fastigheter i flera svenska städer och är ett av de större fastighetsbolagen i Sverige.

Uppsala

Klövern Fastighetsbolag äger och förvaltar även fastigheter i Uppsala. Företaget har flera fastigheter i staden, bland annat Sivia 14, som är en kontorsfastighet i centrala Uppsala. Utöver detta äger Klövern också en fastighet vid Gränbystaden, ett stort köpcentrum beläget strax utanför Uppsala. Fastigheten används bland annat som kontor och showroom för olika företag.

Malmö

Klövern Fastighetsbolag äger och förvaltar även fastigheter i Malmö. Företaget har flera fastigheter i staden, bland annat Norra Vallgatan 58, som är en kontorsfastighet belägen i centrala Malmö. Klövern äger också fastigheten Bulltofta 1:13 som är belägen i området Bulltofta, där det tidigare fanns en flygplats. Fastigheten är en logistikfastighet med närhet till Malmö flygplats och E6:an.

Handels- och logistikfastigheter

Klövern Fastighetsbolag äger och förvaltar flera fastigheter för handel och logistik. Företaget fokuserar på att äga och utveckla fastigheter som kan möta behoven hos handels- och logistikföretag, och har en bred portfölj av fastigheter i flera svenska städer. Klöverns handelsfastigheter inkluderar butiksfastigheter och köpcentrum, medan deras logistikfastigheter inkluderar exempelvis lager- och distributionsfastigheter. Några exempel på Klöverns fastigheter för handel och logistik är:

  • Gränbystaden i Uppsala, ett stort köpcentrum som Klövern äger och förvaltar.
  • Bålsta Handel, en butiksfastighet belägen i Bålsta, utanför Stockholm.
  • Västberga 1:95 i Stockholm, en logistikfastighet med närhet till E4:an och E20.
  • Trollhättan 39:9, en logistikfastighet belägen i Trollhättan.

Klövern Fastighetsbolag är ett av Sveriges större fastighetsbolag och har en stark närvaro i handels- och logistiksektorerna. Företaget strävar efter att erbjuda moderna och effektiva fastigheter som kan hjälpa deras hyresgäster att optimera sin verksamhet och minska sina kostnader.

Målgrupper

Klövern Fastighetsbolag har flera målgrupper, beroende på vilken typ av fastighet det handlar om. Företaget är inriktat på att äga och förvalta kommersiella fastigheter som kontor, butiker och logistikfastigheter, och deras målgrupper kan delas in i följande kategorier:

  1. Företag och organisationer: Klövern riktar sig till företag och organisationer som behöver hyra kontors-, butiks- eller lagerlokaler. Företaget har ett brett utbud av fastigheter i flera svenska städer och kan erbjuda lokaler som passar olika behov och budgetar.
  2. Samhällsaktörer: Klövern samarbetar också med samhällsaktörer som kommuner och andra offentliga organ för att utveckla fastigheter och områden som kan gynna både lokalsamhället och Klöverns affär.

Genom att rikta sig till dessa olika målgrupper, strävar Klövern efter att erbjuda moderna och effektiva fastigheter som kan möta olika behov och bidra till en hållbar utveckling av både företag och samhällen.