Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg är ett svenskt fastighetsbolag som grundades 1997 och som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter i Stockholmsregionen och har sitt huvudkontor i Nacka. Atrium Ljungberg äger och förvaltar en portfölj med framförallt kontors- och butiksfastigheter, men även bostadsfastigheter. Många av fastigheterna är belägna i centrala lägen i Stockholmsområdet, vilket gör dem attraktiva för hyresgäster. Bolaget har ett starkt hållbarhetsfokus och har satt ambitiösa mål för att minska sin miljöpåverkan och öka sin sociala och ekonomiska hållbarhet. Atrium Ljungberg har också vunnit flera priser och utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete. Utöver fastighetsförvaltning bedriver Atrium Ljungberg även projektutveckling, där man exempelvis omvandlar gamla fabriksområden till moderna bostads- och kontorskomplex. Bolaget samarbetar också med olika partners för att skapa innovativa lösningar och nya affärsmodeller inom fastighetsbranschen.

Fastighetsutveckling

Atrium Ljungberg bedriver även projektutveckling utöver fastighetsförvaltning. Projektutveckling innebär att bolaget tar ett större ansvar för att utveckla och bygga fastigheter, istället för att enbart förvärva och förvalta befintliga fastigheter.

Atrium Ljungbergs projektutvecklingsverksamhet omfattar allt från tidiga idéstadier till färdigställande av byggnader, och man arbetar ofta tillsammans med andra aktörer inom fastighetsbranschen. Bolaget har genom åren utvecklat flera stora projekt, till exempel:

  • Sickla Front, en kontors- och butikskomplex belägen i Sickla, Nacka.
  • Urban Escape, en stor satsning på en helt ny stadsdel i centrala Stockholm, med bostäder, kontor, hotell och butiker.
  • Hötorgsterrassen, ett projekt i centrala Stockholm med moderna kontorsytor och stora gemensamma utrymmen.
  • Hagastaden, ett projekt som utvecklar en helt ny stadsdel i Stockholm, med bland annat bostäder, kontor, sjukhus och forskningsanläggningar.

Genom projektutveckling arbetar Atrium Ljungberg aktivt med att skapa värde för både hyresgäster och investerare, samtidigt som man bidrar till att utveckla och förnya städer och samhällen.

Hållbarhetsarbete

Hållbarhetsarbete är en viktig del av Atrium Ljungbergs verksamhet och bolaget har högt ställda mål för att minska sin miljöpåverkan och öka sin sociala och ekonomiska hållbarhet. Bland annat har Atrium Ljungberg satt upp ambitiösa mål att minska sin klimatpåverkan, och man arbetar aktivt med att minska energiförbrukningen och öka användningen av förnybar energi i sina fastigheter. Bolaget har även infört krav på att all nybyggnation ska certifieras enligt miljöcertifieringen LEED eller BREEAM, och man arbetar aktivt med att renovera befintliga fastigheter för att minska energiförbrukningen. Atrium Ljungberg arbetar också med social hållbarhet, och man strävar efter att skapa levande stadsmiljöer där människor trivs och kan mötas. Bolaget satsar på att skapa inkluderande och trygga miljöer där alla kan känna sig välkomna. Vidare arbetar Atrium Ljungberg med ekonomisk hållbarhet, vilket innebär att man strävar efter en stabil och lönsam verksamhet på lång sikt. Bolaget har högt ställda krav på sig själva när det gäller att hantera risker och möjligheter på ett hållbart sätt, och man strävar efter att skapa goda resultat för såväl hyresgäster som investerare. Atrium Ljungberg har fått flera utmärkelser och priser för sitt hållbarhetsarbete, bland annat har bolaget rankats som det mest hållbara fastighetsbolaget i Europa av GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark).

Kontorskomplex

Atrium Ljungberg är ett svenskt fastighetsbolag som äger och förvaltar ett flertal kontorskomplex runt om i landet. Bolaget är särskilt känt för att utveckla moderna och hållbara kontorsmiljöer, ofta belägna i attraktiva lägen i närheten av kommunikationer och service. Ett exempel på ett av Atrium Ljungbergs kontorskomplex är ”Sickla Front”, som är beläget i Sickla Köpkvarter i Nacka, strax utanför Stockholm. Sickla Front är ett modernt och energieffektivt kontorskomplex, som har utvecklats med stor hänsyn till hållbarhet och miljöpåverkan. Komplexet består av flera byggnader med sammanlagt cirka 31 000 kvadratmeter kontorsyta, och är beläget i ett område med goda kommunikationer och service. Ett annat exempel är ”Hötorgsterrassen” i centrala Stockholm, som är ett annat av Atrium Ljungbergs kontorskomplex. Här har bolaget utvecklat en modern och flexibel kontorsmiljö, med stora gemensamma ytor för möten och samarbete. Hötorgsterrassen är beläget i en historisk byggnad, som har genomgått en omfattande renovering för att uppfylla moderna krav på hållbarhet och energieffektivitet. Genom sitt fokus på hållbarhet och moderna kontorslösningar är Atrium Ljungberg en viktig aktör på den svenska marknaden för kontorsfastigheter.