Samhällsbyggnadsbolaget i Norden

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden

SBB Fastighetsbolag är ett svenskt fastighetsbolag som specialiserar sig på kommersiella och bostadsfastigheter. Bolaget grundades år 2016 och har sitt huvudkontor i Stockholm. SBB Fastighetsbolag har en stor portfölj av fastigheter över hela Sverige och bedriver även verksamhet i Norge och Finland. Bolagets affärsstrategi är att förvärva och förvalta högkvalitativa fastigheter på strategiska platser med en långsiktig approach för att skapa värde. Bolagets fastighetsportfölj består av olika typer av fastigheter, såsom kontorsbyggnader, butikslokaler och bostadsfastigheter. Förutom fastighetsförvaltning bedriver SBB Fastighetsbolag även fastighetsutveckling och har en byggavdelning som arbetar med nya byggprojekt.

Hållbar stadsutveckling

SBB och arbetet med hållbar stadsutveckling handlar mycket om det kommunikationsnära läget. Det vill säga att dem tror på att det moderna boendet ska innebära ett liv utan bil och att vård, skola, omsorg och kommunikation ska finnas i närområdet. Med det kommunikationsnära läget i utgångspunkt har företaget alltså gjort flera olika förvärv av fastigheter, med anslutning till spårbunden trafik och stationer. Detta gäller dessutom inte bara storstaden Stockholm utan övriga delar i Sverige också.

Projekt

Ungefär 10-20 procent av SBB:s fastighetsbestånd består utav det specifika segmentet ”stadsutveckling”, och företaget arbetar aktivt med diverse projekt. De olika fastigheterna som förvärvas av SBB inom segmentet ”utvecklingsfastighet”, är sådana som klassas som kassaflödesfastigheter. Dessa har utvecklingspotential och kan bidra till ett positivt kassaflöde. Förvärven brukar göras efter att SBB haft en konversation och dialog med kommunen i fråga, för att verkligen se till att fastigheten med närområde är prioriterad för en så kallad stadsutveckling. SBB som affärsmässig organisation har en solid erfarenhet av transaktioner och fastighetsutveckling, med vice VD Krister Karlsson som ”teamets” ledare. Detta team arbetar aktivt och konstant för att rationella och framförallt flexibla byggrätter i form av exempelvis hyresrätter och bostadsrätter, ska skapas. De senaste åren har dessutom teamets olika medlemmar ansvarat för en så kallad byggrättsportfölj med cirka en miljon kvadratmeter ljus BTA.

Expertområde och ambition

SBB:s expertområde, eller de fastigheter som dem tillhandahåller är de som tar hand om äldre, håller oss trygga samt dem som utbildar barnen. Erfarenheten och kunskapen med att arbeta med samhällsverksamheter är stort inom SBB. Detta gör att dem har god förståelse för olika krav samt behov som är kännetecknande för verksamheterna, men framförallt att dessa går att lösa genom utveckling av lokalerna. Ambitionen som SBB har är att fortsätta bidra och såklart växa i utveckling av marknaden för samhällsfastigheter, i hela Norden och inte bara Sverige.

Utsikter från Q3 2022

I delårsrapporten från Q3 2022, förklarar VD Ilija Batljan att samarbetet som SBB har med de stora ledande nordiska bankerna är bra, och att obligationsförfallet de kommande 12 månaderna ligger på ungefär 5,2 mdkr där 0,6 mdkr av dessa redan är återbetalda. Med den befintliga likviditeten som SBB har kan dessa obligationsförfall betalas av, samtidigt som kärnaffären levererar trygga och starka kassaflöden. Under de första nio månaderna ökade dessutom hyresintäkterna med 3,7 procent vilket i procentenheter motsvarande basinflationen är 0,9 från oktober 2021. Detta motiverar att SBB ses som en trygg tillgång även då inflationen är hög. Inflationen var 10,8 procent i Sverige, 10 procent i Danmark, 8,1 procent i Finland och 6,9 procent i Norge under september månad.