Mindblown: a blog about philosophy.

 • Fabege

  Fabege

  Fabege är ett av Sveriges största fastighetsbolag med inriktning på kommersiella fastigheter, främst kontor, butiker och logistikfastigheter. Bolaget grundades 1956 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Fabege har som målsättning att utveckla hållbara och attraktiva stadsdelar, och bolagets fastigheter finns framför allt i Stockholmsområdet. Fabege äger och förvaltar ett stort antal fastigheter i Stockholmsområdet, bland […]

 • Atrium Ljungberg

  Atrium Ljungberg

  Atrium Ljungberg är ett svenskt fastighetsbolag som grundades 1997 och som fokuserar på att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter i Stockholmsregionen och har sitt huvudkontor i Nacka. Atrium Ljungberg äger och förvaltar en portfölj med framförallt kontors- och butiksfastigheter, men även bostadsfastigheter. Många av fastigheterna är belägna i centrala lägen i Stockholmsområdet, vilket gör dem […]

 • Samhällsbyggnadsbolaget i Norden

  Samhällsbyggnadsbolaget i Norden

  SBB Fastighetsbolag är ett svenskt fastighetsbolag som specialiserar sig på kommersiella och bostadsfastigheter. Bolaget grundades år 2016 och har sitt huvudkontor i Stockholm. SBB Fastighetsbolag har en stor portfölj av fastigheter över hela Sverige och bedriver även verksamhet i Norge och Finland. Bolagets affärsstrategi är att förvärva och förvalta högkvalitativa fastigheter på strategiska platser med […]

 • AMF Fastigheter

  AMF Fastigheter

  AMF Fastigheter är ett svenskt fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter främst i Stockholm och Malmö. Företaget ägs till hälften av pensionsbolaget AMF och till hälften av det svenska bygg- och fastighetsbolaget Peab. AMF Fastigheter har en bred fastighetsportfölj som inkluderar kontorsfastigheter, butiksfastigheter, bostadsfastigheter och hotellfastigheter. Bland deras fastigheter finns några av Stockholms mest kända […]

 • Klövern fastighetsbolag

  Klövern fastighetsbolag

  Klövern är ett svenskt fastighetsbolag som är specialiserat på att äga, utveckla och förvalta kontors-, handels- och logistikfastigheter i utvalda tillväxtregioner i Sverige. Företaget grundades 1996 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Klövern har en portfölj av fastigheter på över 4 miljoner kvadratmeter och är en av de största fastighetsägarna i Sverige. Företaget fokuserar på […]

 • Balder

  Balder

  Balder AB är ett svenskt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter främst i Sverige, men även i Danmark, Finland, Norge, Tyskland, Storbritannien och Nederländerna. Företaget fokuserar på bostadsfastigheter, men äger även kommersiella, detaljhandels- och logistikfastigheter. Balder grundades 2005 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Bolaget äger en portfölj med cirka 1 200 fastigheter och […]

 • Castellum

  Castellum

  Castellum AB är ett svenskt fastighetsbolag som är noterat på Stockholmsbörsen under tickersymbolen ”CAST”. Bolaget grundades 1997 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Castellum äger, utvecklar och förvaltar fastigheter, främst kontor och lager/logistikfastigheter, i Sverige och Danmark. Castellums fastighetsportfölj består av mer än 650 fastigheter med en total uthyrningsbar yta på cirka 4,5 miljoner kvadratmeter. […]

 • Tritax Big Box

  Tritax Big Box

  Tritax Big Box är en ledande brittisk fastighetsinvesterare som fokuserar på att investera i distributions- och lagerfastigheter i Storbritannien. Bolaget är noterat på London Stock Exchange och handlas under tickern BBOX. Tritax Big Box har en portfölj på över 60 fastigheter i hela Storbritannien, vilket gör bolaget till en av de största ägarna av distributions- […]

 • Globalworth

  Globalworth

  Globalworth är ett fastighetsbolag som är noterat på Londons och Bukarests börser. Bolaget är specialiserat på att äga och förvalta kommersiella fastigheter, främst kontorsfastigheter, i central- och östeuropeiska länder, inklusive Rumänien och Polen. Globalworths aktie handlas under ticker ”GWI” på London Stock Exchange och ”GLO” på Bucharest Stock Exchange. Bolaget har en relativt kort historia, […]

 • Equity Residential

  Equity Residential

  Equity Residential (EQR) är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar bostadsfastigheter i USA. Företaget grundades 1966 och är noterat på New York-börsen. EQR har en portfölj av över 300 bostadsfastigheter som omfattar över 79 000 lägenheter, belägna i huvudsak i stora städer som New York, Boston, Washington DC, Seattle, San Francisco och Los Angeles. Företagets […]

Har du några bokrekommendationer?