Mindblown: a blog about philosophy.

  • Fastighetssektorn och aktier

    Fastighetssektorn och aktier

    Aktier är en typ av värdepapper som representerar en ägarandel i ett företag. Genom att köpa aktier blir du en delägare i företaget och har därmed rätt till en del av företagets vinst och tillgångar. När företaget går bra ökar värdet på aktierna och du kan tjäna pengar på att sälja dem för mer än […]

Har du några bokrekommendationer?